Hukum Menyewakan Barang Sewaan

Selasa, 4 Desember 2018 konsultasi | 764 klik
Juriyanto Teks:Juriyanto
Vanny Rosa Grafis:Vanny Rosa

Salam, admin Harakah yang budiman. Saya ingin bertanya tentang hukum menyewakan barang sewaan. Misalnya, saya menyewa rumah dalam jangka dua tahun. Namun setelah satu tahun, saya sewakan rumah tersebut kepada orang lain. Apakah demikian boleh? Mohon penjelasannya. Terima kasih.

Praktik menyewakan barang sewaan seperti contoh di atas hukumnya boleh. Kita diperbolehkan menyewakan barang sewaan dengan syarat barang tersebut sudah diterima atau akadnya sudah selesai dengan pemilik barang. Jika belum diterima atau akadnya belum selesai, maka tidak boleh menyewakan barang tersebut.

Dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah menyebutkan beberapa ulama yang berpendapat boleh menyewakan barang sewaan. Di antaranya adalah Imam Ahmad, Sa’id bin Musayyab, Ibnu Sirin, Mujahid, Ikrimah, Al-Nakha’i, Al-Tsauri dan Imam Syafii. Ibnu Qudamah berkata;

ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺃﻥ ﻳﺆﺟﺮ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﺓ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻀﻬﺎ

“Boleh bagi orang yang menyewa untuk menyewakan barang sewaan jika sudah menerima barang tersebut.”

Dalam kitab Al-Muhazzab, Imam Nawawi menjelaskan alasan kebolehan menyewakan barang sewaan ini. Menurut beliau, barang sewaan yang sudah diterima atau akadnya sudah selesai dihukumi seperti jual beli. Ketika akad jual beli sudah selesai dilakukan, maka barang hasil transaksi jual beli terbsebut boleh dijual. Begitu juga dengan barang sewaan. Setelah selesai akadnya, ia boleh disewakan kepada orang lain.

Imam Nawawi berkata sebagai berikut;

وللمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها لان الإجارة كالبيع وبيع المبيع يجوز بعد القبض فكذلك إجارة المستأجر

“Boleh bagi penyewa untuk menyewakan barang sewaan jika barang tersebut diterima oleh penyewa. Hal ini karena akad sewa seperti akad jual beli. Menjual barang hasil jual beli boleh dilakukan setelah barang itu diterima. Begitu juga boleh menyewakan barang sewaan bagi penyewa.”

Demikian penjelasan mengenai hukum menyewakan barang sewaan. Kebanyakan ulama mengatakan boleh, termasuk Imam Syafii dan Imam Ahmad. Semoga bermanfaat. (Jurianto).