Perhatikan 5 Jenis Manusia Ciri-Ciri Penduduk Neraka Ini!


Dari sahabat Amr bin al’Ash, Nabi Muhammad saw bersabda:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل النار كُلُّ جَعظريٍّ جواظ مستكبر جَماَّعٍ منَّاعٍ وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون

“Sesungguhnya penduduk neraka itu adalah setiap orang yang kasar, angkuh, arogan, suka mengumpulkan harta dan suka menghalangi orang kepada kebenaran. Sedangkan penduduk surga adalah orang yang lemah, yang selalu terdzalimi.”

Berdasarkan hadis di atas, Nabi memberikan 5 kriteria utama manusia-manusia yang kelak akan dimasukkan ke dalam Neraka Allah. Sifat-sifat inilah yang seyogyanya dihindari agar kita diselamatkan dari api neraka.

  1. Keras atau kasar. Menurut Ibn Hajar, makna dari kata al-Ja’dzari adalah 1) Tutur kata yang kasar, tidak santun, dan jahat perangainya dan 2) berusaha dipuji orang tentang sesuatu yang bahkan tidak dia kerjakan. Sifat semacam ini adalah sifat yang tercela dan dapat menyembabkan seorang masuk neraka
  2. Merasa hebat. Makna al-jawwadz sederhananya adalah orang suka menonjolkan diri dan membusungkan dada ketika berjalan. Bisa juga digolongkan ke dalam orang-orang yang angkuh, yang merasa paling hebat dan lebih gagah dibandingkan orang lain.
  3. Arogan. Yakni orang yang sombong. Satu sifat yang sangat tercela dan tidak selayaknya dimiliki oleh manusia. sifat sombong hanya boleh dimiliki oleh Dzat Allah yang Maha Penguasa dan Pemilik Segalanya.
  4. Suka Mengumpulkan Harta. Yakni orang yang tamak dan rakus. Dia menganggap harta adalah segalanya. Seluruh usia dan kesempatannya hanya dia gunakan untuk mengumpulkan harta yang tidak dia sadari tidak akan dibawanya mati.
  5. Suka Menghalangi Orang Kepada Kebenaran. Orang yang tidak puas ketika hanya dirinya sendiri yang berlaku tidak baik. Ia mengajak orang, memaksa orang lain untuk melakukan kejahatan dan menghalang-halangi mereka untuk melakukan kebaikan.

Inilah kelima ciri penduduk neraka yang kelak akan mendiami kamar-kamar di nerakanya Allah. Kelima tanda-tanda tersebut sudah bisa kita saksikan dan baca hari ini.